Sahidah Somer

Naam: mevrouw mr. S.F. Somer
Functie: lid beoordelingscommissie Presentatiesubsidies
Commissielid sinds: januari 2018

Functie in dagelijks leven: Jurist bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Relevante nevenfuncties: 

  • Lid bezwaarschriftencommissie gemeente Leidschendam-Voorburg
  • Lid ledenraad en adviserend lid Benoemingsadviescommissie Amnesty International (tot juli 2022)
  • Lid bezwaarschriftencommissie Fonds voor Cultuurparticipatie
  • Lid Geschillencommissie D66
  • Lid Raad van Toezicht Prins27
  • Bestuurslid (secretaris) Bits of Freedom