Soorten subsidie

De Subsidieregeling Haagse Amateurkunst bestaat uit:

  • Basissubsidie: een tegemoetkoming in de kosten voor artistieke leiding en het huren van een zaaltje voor repetities.


  • Presentatiesubsidie: een tegemoetkoming in de kosten voor optredens, concerten of voorstellingen. Ieder jaar zijn er 3 rondes voor het indienen van subsidieaanvragen. Het beschikbare budget wordt verdeeld over deze 3 rondes. 

  • Hiernaast is er het snelloket Geld voor je kunst! Op een snelle en eenvoudige manier kan je als stichting, vereniging of op persoonlijke titel bij CultuurSchakel een bedrag van maximaal €1.500 aanvragen voor jouw project ter bevordering van de Haagse amateurkunst.