Geld voor je kunst!

Maximaal €1.500 voor jouw project!

Met Geld voor je kunst! krijg je de kans om jouw idee ter bevordering van de Haagse amateurkunst uit te voeren. Op een snelle en eenvoudige manier kan je als stichting, vereniging of op persoonlijke titel bij CultuurSchakel een bedrag van maximaal €1.500 aanvragen voor jouw project. Na het invullen van een online formulier nodigen we je uit om je aanvraag toe te lichten tijdens een Geld voor je kunst!-bijeenkomst. Binnen een week hoor je van ons of de aangevraagde subsidie wordt toegekend. Na afronding van het project ontvangen wij een kort verslag met beeldmateriaal en de financiële afrekening.

Neem in onderstaande vlog alvast een kijkje achter de schermen van een open pitch-bijeenkomst. Wil je er een bijwonen? Dat kan! Alle bijeenkomsten zijn open voor publiek.

Kom jij in aanmerking voor subsidie?

Om in aanmerking te komen voor een Geld voor je kunst!-bijdrage gelden andere voorwaarden dan voor reguliere subsidieaanvragen van stichtingen en verenigingen.

Vraag nu Geld voor je kunst! aan. 

De belangrijkste voorwaarden zijn: 

  • Het gaat om een activiteit of project binnen kunst en cultuur in de vrije tijd.
  • De activiteit stimuleert actieve cultuurparticipatie onder Hagenaars: het gaat om meedoen!
  • Geld voor je kunst! geeft geen structurele steun aan initiatieven, maar is alleen bedoeld voor specifieke projecten.
  • Het project is een amateur- of semiprofessioneel initiatief gevestigd in Den Haag en uitgevoerd in Den Haag.
  • De activiteit of het project heeft nog niet plaatsgevonden.
  • Aanvragers vragen op persoonlijke titel, of als stichting of vereniging, subsidie aan voor een amateurkunstproductie of -presentatie (alle disciplines zijn mogelijk).
  • Bij aanvragen op persoonlijke titel, moeten er minimaal drie aanvragers zijn, die allemaal aanwezig zijn op de ‘Geld voor je kunst’-avond. Van de drie aanvragers is er minimaal een 18 jaar.
  • De begroting is realistisch en de organisatie van het initiatief heeft geen winstoogmerk.

Lees hier de uitgebreide voorwaarden