Holland Dance

Dans

Centrum , www.holland-dance.com

Dans in het onderwijs? Natuurlijk!

Holland Dance is overtuigd van de grote waarde die dans heeft voor de ontwikkeling van kinderen. Door meer dan tien jaar ervaring met dans in het onderwijs, weet Holland Dance op welke manier u dans kunt inzetten om doelstellingen van diverse onderwijsvakken te bereiken.

Een dansprogramma op maat
Holland Dance werkt vanuit de See, Do, Reflect en Experience aanpak. Zien, doen, reflecterenen ervaren zijn belangrijke elementen in de samenstelling van uw dansprogramma. Samen maken we een programma op maat, van eenmalige kennismakingsworkshop tot integraal project. Uw doelstellingen, klein of groot, zijn leidend in de keuzes voor het samenstellen van dit dansprogramma.

De kracht van dans
Dans brengt kinderen letterlijk in beweging en geeft plezier. Dit is van grote waarde en wordt op deze manier binnen de onderwijspraktijk al veelvuldig ingezet. Dans kijken levert een frisse kijk op de hedendaagse danskunst en leert kinderen de non-verbale kracht van dans te ervaren. Ook biedt het ze de kans zelfbewuster te worden door kennis te maken met de dansante vertalingen van thema’s die aansluiten bij hun leefwereld. Dans verbindt en neemt sociale verschillen weg. Naast de fysiek-motorische vaardigheden draagt dans bij aan de ontwikkeling van diverse (21e eeuwse) competenties. Doelgericht of, onbewust, als mooi sub-resultaat. Denk aan sociaal-emotionele componenten, het ontwikkelen van muzikaliteit of het ontwikkelen en uiten van creativiteit.

Aanbieder
Holland Dance
Prinsestraat 42
2513 CE Den Haag Den Haag

Ooievaarskorting Nee

Contactpersoon
Judith van Hemert
070-3616142
judith@holland-dance.com

Gerelateerd aanbod
Dans
Holland Dance
Dans
Holland Dance
Dans
Holland Dance