Mama Verhalenkoor - Ereplaats Culturele projecten

Het MamaVerhalenKoor is een bijzondere groep vrouwen met verschillende culturele, religieuze en etnische achtergronden.

Wekelijks komen zij bij elkaar om samen te zingen en hun ervaringen van afgelopen week met elkaar te delen. Tijdens workshops schrijven de Mama's over thema's uit hun leven. Van deze verhalen worden liedjes gemaakt die de Mama's instuderen onder professionele begeleiding van Marion de Laat. Het MamaVerhalenKoor zingt haar eigen levenslied.

Het Mama Verhalen Koor (MVK) is 10 jaar geleden (2008) opgericht als een koor dat meer is dan een groep vrouwen die samen zingen. Het belangrijkste uitgangspunt was om vrouwen met een grote verscheidenheid aan sociale en culturele achtergronden door middel van een gezamenlijke activiteit met elkaar in contact te brengen. Deze activiteit bestaat uit het elkaar verhalen vertellen over hun levens, hun geschiedenis, hun hoop, hun verwachtingen, hun belevenissen, hun vreugde en verdriet. De vertelde verhalen worden opgeschreven en bewerkt tot liedteksten die daarna op muziek worden gezet. Vervolgens worden de liederen tijdens de repetities ingestudeerd en toegevoegd aan het repertoire. Het repertoire is daardoor voortdurend in ontwikkeling.

Het is deze specifieke aanpak die het MVK zo bijzonder maakt omdat de liedteksten recht ‘uit het hart’ komen en niet alleen herkenbaar zijn voor de leden van het koor maar ook voor het publiek. Want het koor treedt regelmatig naar buiten met uitvoeringen die vaak op ongebruikelijke plekken plaatsvinden zoals verpleegtehuizen, wijkgebouwen etc. De meeste uitvoeringen vinden plaats in Den Haag.