04-10-2022

Dinsdagavond 4 oktober is hét moment voor verenigingsbestuurders, docenten, organisatoren van projecten van vrijetijdskunst en alle anderen die betrokken zijn bij de organisatie van cultuurbeoefening. CultuurSchakel organiseert ‘Blik op cultuur: Bijeenkomst Haagse vrijetijdskunst 2022', met als thema Na stilstand in beweging. 

Wat kun je verwachten?  

Een avondvullend en interactief programma waarbij we terugblikken op de afgelopen periode en ons richten op de toekomst. Betrokkenen uit het veld van cultuurbeoefening delen actuele onderwerpen en hun ervaringen, inzichten, creatieve oplossingen en hun zorgen na corona. Dit is jouw moment om te netwerken, ideeën op te doen, nieuwe samenwerkingen aan te gaan en jouw ervaringen met elkaar, ons en lokale politici te delen!   

Programma  

18.30 uur Inloop met muziek van Stichting Manggar Megar
19.00 uur Kick-off door gespreksleider Minchenu Maduro 
19.10 uur Opening door Marijn Cornelis (directeur CultuurSchakel)

 • Een schets van het domein ‘cultuurbeoefening in Den Haag’, met actuele onderwerpen, zoals hoe alle betrokkenen uit de coronatijd zijn gekomen en weer in beweging komen, het aantal initiatieven die coronasteun ontvingen en landelijke trends en ontwikkelingen die van belang zijn voor het Haagse veld. Daarnaast de behoefte die CultuurSchakel ziet bij aanbieders van cultuurbeoefening en het soort adviesvragen dat CultuurSchakel krijgt.  

19.15 uur Rondetafelgesprekken

 • Rondetafelgesprek #1: update vanuit de lokale politiek   
  In gesprek met lokale politici en beleidsmakers over de plek van cultuurbeoefening op de politieke agenda van Den Haag en de stand van zaken rond de uitwerking van de cultuurvisie tot 2030. We bespreken de ideeën van lokale politici over kunst en cultuur, de uitdagingen die zij zien en welke vragen zij zelf hebben aan de sector. Met o.a. Andrew van Esch (raadslid D66), Leonie Gerritsen (Partij voor de Dieren) en Gezal Karabekir (Haagse Stadspartij)
 • Rondetafelgesprek #2: (in)formeel georganiseerd   
  Een vereniging of stichting is de traditionele vorm voor culturele groepen om zich te organiseren, maar dat kan ook anders. Zo zijn er genoeg ‘informele groepen’, zonder deze rechtsvorm, die culturele activiteiten ontwikkelen. Steeds vaker kunnen zij ook subsidie aanvragen. In dit gesprek onderzoeken we waarom deze groepen kiezen om zich op deze manier te organiseren en of de pandemie een reden is om deze keuze opnieuw te bekijken. We bespreken de voor- en nadelen die kleven aan de traditionele en informele organisatievormen. Hiervoor nodigen we informeel georganiseerde koren en orkesten uit en theatergroepen die al jaren meedraaien als vereniging of stichting. Met Capella Sine Nomine, Symphonic Seniors en Theatergroep Spot.
 • Rondetafelgesprek #3: op zoek naar saamhorigheid
  Culturele initiatieven en zzp-ers die met cultuurbeoefenaars werken, konden elkaar tijdens corona moeilijker vinden, want de mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en netwerken waren beperkt. Het Dansplatform zag een andere manier om actief te zijn. De deelnemers van het platform (professionals en vrijwilligers uit de Haagse danssector) ondersteunden elkaar juist in deze moeilijke tijden. Corona gaf het kernteam de tijd om toekomstplannen te maken voor het platform. Zo werd zichtbaar dat gezamenlijke belangenbehartiging nog in de kinderschoenen staat. We praten met het platform over hun ervaringen en kijken of meer disciplines behoefte aan de bundeling van krachten en wat hiervoor nodig is. Met o.a. GUAP en het Dansplatform

20.15 uur Interactief gedeelte

 • We praten in groepjes verder over de besproken onderwerpen. Gespreksleider Minchenu deelt daarna de belangrijkste conclusies, waarna het tijd is voor de borrel.   

20.30 uur Netwerkborrel 
21.30 uur Einde programma   

Locatie: The Grey Space in the Middle, Paviljoensgracht 20 in Den Haag  

Livestream 

De bijeenkomst is volgeboekt, maar je kunt het programma deels online volgen via de livestream. Deze eindigt na de rondetafelgesprekken.  Bekijk de livestream vanaf 19.00 uur.

Voor vragen kun je contact opnemen met Team Cultuurbeoefening.  

Houd deze pagina in de gaten voor actuele informatie en gasten die deelnemen aan de rondetafelgesprekken.