31-05-2022

Workshop: Een sociaal veilige omgeving, óók bij vrijetijdskunst

Dat komt bij ons toch niet voor? Pesterijen, (seksuele) intimidatie, handtastelijkheden of discriminatie: het zijn allemaal voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag. En helaas komt het ook voor bij cultuurbeoefening in de vrije tijd: tijdens het studieweekend, op de repetitieavond, in de kleedkamer of tijdens de les. Juist doordat er verschillende vormen zijn, is het voor een slachtoffer vaak moeilijk te herkennen. Ook omdat het heel subtiel kan zijn. De impact op de slachtoffers, jong of ouder, is groot.

Omdat dit onderwerp binnen de vrijetijdskunst nog onvoldoende bespreekbaar is, organiseert CultuurSchakel samen met de Vrijwilligersacademie van PEP Den Haag een gratis workshop voor aanbieders van Haagse culturele instellingen. Zo kunnen organisaties leren hoe zij een veilige omgeving kunnen creëren voor vrijwilligers, medewerkers, deelnemers en leden.

Datum: dinsdag 31 mei 2022
Tijd:     15.00 - 17.30 uur
Locatie: PEP, Riviervismarkt 2 in Den Haag

De workshop is voor aanbieders van cultureel aanbod in de vrije tijd, zoals dans- en theatergroepen, (jeugd) koren en orkesten of ensembles. De workshop wordt gegeven door Magda van der Wees (NOV), Abderrahim Kajouane (PEP) en Ellen van der Sar (CultuurSchakel).

Programma

Tijdens de workshop leer je:

  • Hoe je het onderwerp sociale veiligheid binnen jouw organisatie bespreekbaar maakt.
  • Hoe je grensoverschrijdend gedrag kunt herkennen en voorkomen.
  • Hoe je een omgeving schept waarbinnen mensen veilig kunnen aangeven dat zij ongewenst gedrag ervaren.
  • Waar je terecht kan voor ondersteuning zoals mediation of bestuurscoaching.

Aanmelden

Aanbieders van cultureel aanbod in de vrije tijd kunnen zich voor 20 mei a.s. aanmelden via het aanmeldformulier. Na de aanmelding ontvang je een korte vragenlijst (bewustzijnsinventarisatie) die de workshopleiders gebruiken voor hun programma.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Ellen van der Sar, adviseur Cultuurbeoefening via 06-46 94 16 49 of ellenvandersar@cultuurschakel.nl