De wereld rond 1900

Een veranderende samenleving

Cultureel erfgoed

Loosduinen
www.stichtingamadeusdenhaag.nl

Lezing over de tijd rond 1900 met verschillende nieuwe kunstuitingen en filosofieën.

Dinsdag 16 april – 14.00-16.00 u (toegang gratis) Lezing door filosoof en schrijver Jos de Wit. De 19e eeuw is een eeuw van grote maatschappelijke veranderingen. Mede door de Industriële Revolutie groeide en verstedelijkte de bevolking in een snel tempo. Nieuwe wetenschappelijke en technologische ontdekkingen droegen bij aan nog meer economische groei en versnelling van het leven. Het gevolg hiervan was dat traditionele verbanden en waarden onder druk en ter discussie kwamen te staan. In de kunst en het denken ontstonden nieuwe stromingen. Schrijvers zoals Thomas Mann lieten in hun werken de ondergang van de ‘grande bourgeoisie’ zien. Radicale kunst ontstond met werken van Gauguin, Seurat, Cézanne, Pissarro, Pacasso, Manet en Monet. In Den Haag ontwikkelde zich de Haagse School.

Locatie
Amadeus, Traviatastraat 25, 2555 VG Den Haag

Aanbieder
Stichting Amadeus Den Haag
Traviatastraat 25
2555 VG
www.stichtingamadeusdenhaag.nl

Neem contact op met
Inge Camfferman
070 406 37 83
Info@stichtingamadeusdenhaag.nl

Agenda

16 april 2019
14.00 - 16.00