Beleidsplan Werelddans

CultuurSchakel bracht dansaanbieders bijeen om te inventariseren hoe de (wereld)dans zich beweegt. Daarbij is gekeken naar de trends en knelpunten waar CultuurSchakel in kan ondersteunen, adviseren en/of scholen.