25-05-2022

Cultuurvisie Den Haag

Cultuur is van en voor de stad. Daarom wil de gemeente van haar inwoners weten wat zij vinden van kunst en cultuur in Den Haag en hoe zij de toekomst hiervan voor zich zien.

Het is de bedoeling dat iedereen zich betrokken en gehoord voelt en de gemeente vraagt daarom om jouw ideeën, wensen en vraagstukken  te delen.

Stadsgesprek over kunst en cultuur
De gemeente organiseert stadsgesprekken voor alle burgers in Den Haag om daarover mee te denken. De input wordt meegenomen in de Cultuurvisie Den Haag.

Natuurlijk zit ook CultuurSchakel aan tafel en wordt onze inbreng meegenomen in de nieuwe visie voor de toekomst van cultuureducatie en cultuurbeoefening in de vrije tijd in Den Haag.

Wil jij meepraten over kunst en cultuur? Heb je wensen voor of zorgen over kunst en cultuur in de stad? Of heb je ideeën voor de toekomst van Haagse kunst en cultuur? Plan dan met deze tool een afspraak in op een moment dat jou uitkomt. Je kunt bij dit gesprek ook een extra persoon meenemen, zoals familie, vrienden of buren.
Wil je liever fysiek afspreken of een afspraak maken zonder de aanmeldtool? Mail dan naar mirjam@zeewaardig.com en we zoeken met je naar een geschikt moment.