29-10-2021

VerenigingsMonitor LKCA

De VerenigingsMonitor die driejaarlijks door het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) uitgevoerd wordt, onderzoekt de belangrijkste trends en thema’s binnen verenigingen voor kunstbeoefening. Bijna 3.000 verenigingen vulden de monitor van 2021 in.

De monitor bevestigt dat veel verenigingen en stichtingen er al vóór corona niet best voorstonden en dat deze situatie door de coronamaatregelen verder verslechterd is. Het is voor veel verenigingen en stichtingen een uitdaging om zichzelf staande te houden. Zo bleek onder andere dat het aanbod grotendeels tot stilstand kwam, het ledenaantal dalend was en verenigingen financiële schade opliepen.

Ga voor meer informatie naar de website van het LKCA. 

In november volgt de analyse van het LKCA over hoe Haagse verenigingen ervoor staan.