Binnenschoolse en buitenschoolse activiteiten verbonden

CultuurSchakel bereikt bijna alle Haagse kinderen door ondersteuning van cultuuronderwijs onder schooltijd. Daarnaast stimuleren we deelname aan culturele activiteiten in de vrije tijd.

Kinderen die onder schooltijd enthousiast zijn over kunst en cultuur, doen niet altijd mee aan een culturele activiteit in de vrije tijd. In 2019 hebben we het initiatief genomen om een programma op te zetten waarmee de actieve deelname van kinderen (leeftijd: primair onderwijs) aan cultuur in de vrije tijd wordt gestimuleerd en de continuïteit in hun culturele ontwikkeling geborgd. Dit doen we met creatieve hulpmiddelen die door aanbieders, scholen en anderen in de wijk gebruikt kunnen worden. De hulpmiddelen ondersteunen, stimuleren en versterken de verbindingen tussen (binnenschoolse) cultuureducatie en (buitenschoolse) cultuurparticipatie.

Kind en wijk centraal

Het concept is in 2019 ontwikkeld. De belangrijkste uitgangspunten van het project zijn:

  • Het kind met zijn/haar ambities, enthousiasme, culturele initiatieven en wensen staat centraal.
  • Het kind centraal vraagt een brede opvatting van kunst en cultuur.
  • De leefomgeving van het kind vormt het speelveld en podium.

Deze uitgangspunten zijn kenmerkend voor de uitwerking op maat in elke wijk waar we met het project aan de slag gaan. De basis is gelegd met een ‘mapping’ van de wijk: het letterlijk in kaart brengen van mensen, activiteiten en plekken. De informatie van de kaart is bevraagd om kansen, mogelijkheden en behoeften voor die wijk te benoemen.

Als gevolg van Covid-19 is de opzet van het project iets aangepast. We gaan in elke wijk verder met gesprekken met kinderen, aanbieders, scholen, buurtorganisaties en culturele instellingen. Zo inventariseren we de wensen en kansen om de mogelijkheden voor buitenschoolse cultuurparticipatie te vergroten. In de vervolgstappen van het project is de betrokkenheid en samenwerking met al deze partners erg belangrijk.

Pilot Bouwlust/Vrederust (Escamp)

We zijn met een pilot gestart in Bouwlust/Vrederust. Een kinderrijke wijk met veel (basis)scholen maar nauwelijks culturele aanbieders of andere culturele voorzieningen op loopafstand voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

Door gesprekken met culturele aanbieders, scholen, kinderen en andere betrokken organisaties krijgen we een beter beeld van waar behoefte aan is, mogelijkheden voor samenwerking en onverwachte kansen. Zo zijn er in Bouwlust/Vrederust weer wel veel sportverenigingen.

Voor het einde van dit jaar brengen we alle deelnemende organisaties, scholen, kinderen en aanbieders bij elkaar en zetten we een volgende stap naar activiteiten die tot de zomer van 2021 zullen worden uitgezet.

In de komende maanden kiezen we ook de volgende wijk waar we aan de slag gaan om de verbinding tussen cultuureducatie en cultuurparticipatie te versterken.

Meer informatie

Wil je meedoen met de pilot of wil je meer informatie over het project: mail ons!