Aan de slag in Bouwlust en Vrederust

Sinds september 2020 werkt CultuurSchakel in de wijken Bouwlust en Vrederust aan een pilot van het  programma Binnen&Buiten.

Hiermee zetten we ons in voor meer kansen en mogelijkheden voor kinderen (tussen de 8 en 12 jaar) om buiten schooltijd aan kunst en cultuur mee te kunnen doen in hun eigen buurt. We stimuleren en versterken verbindingen tussen binnenschoolse cultuureducatie en buitenschoolse cultuurparticipatie.

Inmiddels hebben ruim 20 verschillende organisaties (scholen, culturele aanbieders, maatschappelijke organisaties en sportverenigingen) zich aangesloten bij Binnen&Buiten.

Vanaf half februari 2021 starten we activiteiten en workshops met een groep kinderen van de ADO Cruijff Court en met de Escamp University.  Met hen verkennen we wat zij nu al doen aan tekenen, dansen of muziek maken en welke ideeën zij hebben over wat er nog méér zou kunnen in de buurt.

Houd deze webpagina in de gaten en vanaf half april lees je in onze e-mailnieuwsbrieven meer over hun plannen en ideeën.