Onderzoek diversiteit Haagse cultuursector

Voor haar masterstudie culturele antropologie en beleidssociologie aan de Universiteit Leiden onderzocht Fia van Heteren hoe de Haagse cultuursector divers kan worden. Zij liep hiervoor stage bij CultuurSchakel.

Ze keek naar cultuurparticipatie van Marokkaans-Nederlandse bewoners van de Haagse Schilderswijk en concludeert dat beeldvorming, netwerken en focus op maatschappelijke impact bij cultuurparticipatie een beperkende rol kan spelen.

Bekijk het onderzoek Is kunst voor iedereen?