VerenigingsMonitor 2018

Wat is de organisatiekracht, het artistiek aanbod en de maatschappelijke oriëntatie van verenigingen? In het monitoronderzoek dat LKCA elke drie jaar uitvoert, krijgen we een beter zicht op de ontwikkelingen in deze sector.

Muziekverenigingen, koren, schilder-, foto- en filmclubs, toneel- en dansverenigingen zijn een belangrijke voorziening voor een groot deel van de kunstbeoefenaars in Nederland. Maar we weten nog weinig over deze kunstverenigingen. De VerenigingsMonitor brengt daar verandering in. Zo is een van de grootste knelpunten de geringe aanwas en vergrijzing van leden, afname van inkomsten uit subsidie, contributies en sponsoring, en moeite om geschikte bestuursleden te vinden.

Bekijk hier alle resultaten uit het onderzoek.