Seniorvriendelijk

Den Haag: Age Friendly City

Wereldwijd streeft een groeiend aantal steden en gemeenschappen ernaar om beter te voldoen aan de behoeften van hun oudere bewoners. Zo ook de gemeente Den Haag, die een 'Age Friendly City' creëert, met als inzet om gezond en actief ouder worden te bevorderen en waarin mensen gestimuleerd worden actief deel te nemen aan gemeenschapsactiviteiten.

Positief effect van kunst en cultuur

De instrumentale waarden van kunst hebben uitgewezen dat kunst en cultuur het leven plezieriger maakt. Kunst en cultuur verbindt. Kunst maak je, doe je en beleef je samen. Je volgt een schilderles met elkaar, zingt samen in een koor of bezoekt samen een voorstelling. Op deze manier heeft kunst en cultuur een positief effect op het leven, versterkt het de vitaliteit en draagt het bij aan ieders persoonlijke ontwikkeling. En dat geldt ook en misschien wel vooral voor senioren.

Daarom vindt CultuurSchakel het belangrijk oudere Hagenaars te stimuleren om actief bezig te zijn met kunst en cultuur. Wij willen bijdragen aan een effectief netwerk op het gebied van cultuur- en ouderenparticipatie en zijn bezig alle culturele activiteiten voor ouderen in Den Haag te inventariseren. Ook willen we adviseren op het gebied van kwaliteit van projecten met betrekking tot ouderenparticipatie, en stichtingen en verenigingen ondersteunen bij het ontwikkelen van een visie op het gebied van cultuurparticipatie voor ouderen.

Aanbod kunst en cultuur voor 55+

Er zijn in Den Haag talloze koren, theaterverenigingen, schilder- en tekenclubs, muziek- en dansscholen waar 55-plussers van harte welkom zijn. Bekijk het 55+-aanbod op onze website!

Activiteitengids kunst & cultuur voor Haagse 55-plussers

CultuurSchakel heeft alle seniorvriendelijke culturele activiteiten in Den Haag gebundeld in een boekje.