Netwerkbijeenkomsten

CultuurSchakel organiseerde in oktober en november 2017 netwerkbijeenkomsten in de stadsdelen Segbroek en Loosduinen voor culturele aanbieders, wijk- en buurtcentra, welzijnsorganisaties en activiteitenbegeleiders van zorgcentra en tehuizen.

Tijdens de bijeenkomsten kwamen verschillende thema's en vraagstukken m.b.t. ouderenparticipatie voor het voetlicht. Denk bijvoorbeeld aan: de zichtbaarheid van activiteiten, toegankelijkheid, het sociale aspect, sleutelfiguren, een georganiseerde wijkgerichte aanpak, multiculturele activiteiten, vrijwilligers en de verbinding tussen jong en oud.

Verslag van de netwerkbijeenkomsten in Segbroek en Loosduinen

Heb jij een brandende vraag over culturele en kunstactiviteiten voor senioren? Houd onze nieuwsbrief en website in de gaten of neem alvast contact op met onze adviseur Ouderenparticipatie Poernima Gobardhan

 

Foto: Laaktheater|Konrad Szymanski