Talentontwikkeling

Een van de speerpunten van het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 is het stimuleren van het makersklimaat en talentontwikkeling. CultuurSchakel is betrokken bij verschillende talentontwikkelingstrajecten en biedt talenten een plek op verschillende podia, zoals People Stage Parkpop.

Bij talentontwikkeling gaat het om meer dan podiumervaring. Het gaat om de hele keten: van de eerste stap van kennismaking, via de mogelijkheden om te leren spelen en te repeteren en naar kansen om op te treden en te professionaliseren. Een levendig en vernieuwend kunstklimaat is mogelijk dankzij aanwas van nieuw talent.

Er zijn tal van talentontwikkelingstrajecten in de stad, maar jong Haags talent weet niet altijd hoe en waar zij hun talent verder kunnen ontwikkelen. Vanuit de Popnota kreeg CultuurSchakel daarom de opdracht om talentontwikkelingstrajecten in kaart te brengen die aansluiten op de diversiteit van de stad, overlap en ondersteuningsmogelijken inzichtelijk maken én een overzicht te bieden van het aanbod. Om dit te bereiken heeft CultuurSchakel sinds maart 2018 een nieuwe medewerker Talentontwikkeling aangetrokken: Lesley Warendorff. Hij werkt samen met de diverse partners uit Den Haag en omgeving, waaronder de Cultuurankers, de popsector en het onderwijs.

Lesley inventariseert op dit moment de verbindingen en aansluitmogelijkheden bij talentontwikkelingsprojecten en -activiteiten op het gebied van popmuziek. Daarnaast maakt hij de keten van talentontwikkeling inzichtelijk met input vanuit het veld. In een later stadium worden mogelijk ook andere disciplines in kaart gebracht.