10 tips voor ledenwerving

Het is voor verenigingen vaak een hele uitdaging om nieuwe leden te werven. CultuurSchakel organiseerde daarom de workshopreeks ‘Meer Leden in Kortere Tijd' in samenwerking met Team Sportservice Nederland.

Cantamus Alati over workshopreeks: “Aandacht/focus voor de structurele en stapsgewijze aanpak en concrete plannen.”

Hagacantare over de workshopreeks: “De cursus, zowel de bijeenkomsten als het online-cursusmateriaal, heeft ons gestimuleerd goed naar onze vereniging en mogelijkheden te kijken; ook door veel discussies in onze werkgroep van vier koorleden tussen de workshopsessies in. Goed stappenplan en gestructureerde opzet. Ook de andere deelnemers van de bijeenkomsten hebben voor ons bijgedragen door de variëteit van verenigingen..”

Hoe werf je leden?

Een goede ledenwervingsactie bestaat uit een reeks van wervende, doelgerichte activiteiten. Door het volgen van de juiste stappen haal je meer rendement uit de wervingsacties. Het is belangrijk de juiste doelgroep te kiezen om de wervingsactie op te richten, de beste passende activiteit te kiezen en deze goed te promoten. Het succes van een goede ledenwervingsactie zit hem daarnaast in de follow-up stappen na de activiteit. Het potentiele lid moet stap voor stap worden begeleid naar het lidmaatschap. Door aandacht te besteden aan alle leden blijven zij tot slot behouden.

De 10 belangrijkste tips

1. Out of the box
Draai je ledenwerving om en bekijk wat een lid nodig heeft.

2. Gelijkgestemde
Laat je ook inspireren door andere verenigingen  af en toe afwijken van de norm mag. Variëteit van andere verenigingen. Wissel kennis uit met andere verenigingen die hiervoor openstaan.

3. Kijk goed naar je eigen vereniging
Zet een interne discussies op, bespreek je wensen en de mogelijkheden binnen je eigen vereniging.

4. Maak een goed stappenplan
Benoem wat je wilt bereiken, wat de doelstelling is en geef richting. Focus daarbij op een structurele stapsgewijze aanpak en maak concrete plannen. Lees hier het stappenplan.

5. Wees creatief
Doe op uitvoerend niveau eens iets anders dan gebruikelijk en kijk op bestuurlijk niveau wie je in huis hebt en maak gebruik van de competenties van je leden.

6. Denk vanuit een potentieel lid
Wat kun je een nieuw lid bieden?

7. Denk na over je unique selling point (dat wat jou onderscheidend maakt)
Creëer een duidelijk profiel en laat zien wat jouw meerwaarde is en wat jou uniek maakt.

8. Zichtbaarheid
Zorg dat je zichtbaarheid op de juiste plekken is en gebruik bijvoorbeeld een lokale krant als je weet dat je potentiële leden de krant lezen. Zet social media in als je een online netwerk wilt opbouwen en je regie over je zichtbaarheid wilt behouden.

9. Evenementen
Organiseer evenementen, een open dag, een introducee dag etc. Zoek naar samenwerkingsmogelijkheden.

10. Wees creatief en actief!
Denk bijvoorbeeld aan interne werkgroepen of zet je leden in als ambassadeur van de vereniging.

Bekijk ook de tips die het LKCA voor verenigingen op een tijdje heeft gezet