Workshopreeks Help, mijn projectplan!

11 & 18 juni | 2-daagse workshop Help, mijn projectplan!

Uit een enquête onder ons netwerk, bleek de behoefte aan een cursus waarbij je leert hoe je een projectplan schrijft. Op 11 en 18 juni organiseren wij daarom samen met Bureau Graswortel de 2-daagse workshop Help mijn projectplan!.

Tijdens deze praktische workshop leer je alles dat nodig is om subsidies aan te vragen en fondsen aan te schrijven. Je leert onder andere hoe je een begroting opstelt en een inhoudelijk sterk projectplan schrijft. Voor aanvang van de cursus ontvang je een format projectplan die je vast kunt invullen. Door vooraf na te denken en plannen en activiteiten te concretiseren, krijgen de workshops meer focus.

Workshop 1

De eerste workshop staat in het teken van het opstellen van een reële en kloppende begroting. Zaken die aan bod komen zijn onder andere:

  • Rol van eigen inkomsten
  • Vrijwilligersvergoedingen: wat kan wel en wat kan niet?
  • Subsidiabele kosten
  • Onderscheid tussen structurele / exploitatielasten en projectlasten
  • Opstellen van een reëel dekkingsplan en cofinanciering. 

Workshop 2

Tijdens de tweede workshop staat het inhoudelijk projectplan centraal, aan de hand van het format. Hierin komen onderwerpen aan de orde als:

  • Doelstelling van het project
  • Concrete activiteiten, planning en looptijd
  • Doelgroep en hoe deze te bereiken. 
Data: 11 juni van 17.00 - 22.00 uur (inclusief soep en brood)
  18 juni van 18.00 - 21.00 uur
Locatie: Koorenhuis (lokaal 2.10), Prinsegracht 27 in Den Haag
Kosten: € 30,- per persoon
  € 40,- bij twee deelnemers van een organisatie

Aanmelden

Meld je uiterlijk maandag 27 mei aan via het aanmeldformulier. Vergeet niet op tijd te betalen, want deelname aan de workshops is alleen gegarandeerd wanneer ook de betaling uiterlijk 27 mei bij ons binnen is.