Janine Slijkhuis

Als teamleider Cultuurparticipatie zet Janine Slijkhuis de grote lijnen uit en is ze het eerste aanspreekpunt voor de adviseurs. Culturele aanbieders en deelnemers op het gebied van amateurkunst komen in eerste instantie in contact met een adviseur en worden, indien nodig, doorverwezen naar Janine. Gezamenlijk ondersteunen Janine en de adviseurs hun door middel van advies, programmering en subsidieverstrekking.

Janine Slijkhuis is onlangs gestart bij CultuurSchakel en is volop aan de slag. Zo was ze aanwezig bij de Eindejaarsbijeenkomst Haagse Stemmen, waar ze volgend jaar een sturende rol in zal hebben. Ook denkt ze mee met het beleidsplan van 2021-2024 en met de plannen voor het project Geld voor je Kunst! 2019. Ze geeft leiding aan een team van adviseurs die elk hun eigen discipline hebben en als contactpersoon dienen voor de verschillende wijken in Den Haag. Er zijn heel veel mooie projecten, maar helaas kunnen ze niet allemaal worden opgepakt in verband met de beschikbare uren van de adviseurs. Janine helpt bij de prioritering van hun taken en bewaakt daarbij de diversiteit van het aanbod.

Theaterliefhebber
Uiteraard neemt Janine als teamleider Cultuurparticipatie regelmatig deel aan het culturele leven. De ketting om haar nek met de twee bekende maskers laat duidelijk zien dat theater een grote rol speelt in haar leven. Vanaf haar achtste tot haar dertigste zong en acteerde ze bij musicalverenigingen. Met de studie Theaterwetenschap aan de UVA verdiepte ze zich in musicaltheater en cultuurmanagement. Musical was in die tijd best omstreden en werd niet gezien als een serieuze kunstvorm. Gelukkig begint dat nu te veranderen. Haar absolute favoriet is Marie Christine van Michael John LaChiusa; een mix van musical en opera met een verhaal dat gebaseerd is op de Griekse tragedie Medea van Euripides. Maar ze kan ook genieten van de wat meer gangbare musicals zoals The Lion King.

Shakespeare-fan
Wat komen gaat, gaat toch wel komen. Dat is de vrije vertaling van haar favoriete Shakespeare-citaat uit Hamlet dat ze zonder moeite aanhaalt tijdens het interview: “If it be now, ’tis not to come. If it be not to come, it will be now. If it be not now, yet it will come—the readiness is all. Since no man of aught he leaves knows, what is ’t to leave betimes? Let be.” Elk jaar gaat Janine een week naar Londen voor een cursus over Shakespeare. Daar krijgt ze college over hoe je zijn teksten in die tijd kan zien. Met haar stichting, momenteel in oprichting,wil ze Shakespeare toegankelijker maken. Haar oudste dochter is in ieder geval al helemaal fan. En haar jongste dochter is, net zoals haar moeder, gek op zingen en doet dat bij een koor. In december gaat Janine samen met haar dochter de Messiah van Handel meezingen.  

Heb jij vragen over cultuurparticipatie? Neem dan contact op met de adviseur die aansluit bij je werkgebied of je wijk. De adviseur brengt je, indien nodig, weer in contact met Janine.

Favoriete Haagse plek
Het DiamantTheater. Janine is daar voor het eerst met haar, destijds, 3-jarige dochter naar de voorstelling Meneertje Brul geweest. Daar heeft ze hele goede herinneringen aan. Deze voorstelling werd gespeeld door Het Muziektheater Collectief, waar Janine werkte als zakelijk leider.

Cultuurtip
Houd de samenwerking van het Nationale Ballet met ISH (hiphop) in de gaten! Janine was in 2017 betrokken bij de voorstelling Narnia maar, die speelt inmiddels niet meer. Vanaf 11 april 2019 komen ze gelukkig met een nieuwe voostelling.