Al 360 aanbieders in de vrije tijd
CultuurSchakel Scholing

CultuurSchakel helpt de positie van de amateurkunstbeoefenaars en -aanbieders te versterken en pakt actuele thema’s op die relevant zijn voor het veld. Hiervoor bieden wij diverse leerzame, vernieuwende en informatieve trainingen. Ook zijn de trainingen een goed moment om te netwerken en informatie uit te wisselen met anderen.

Hoe werf je effectief nieuwe leden voor jullie toneel- of dansvereniging of zangkoor? CultuurSchakel biedt, i.s.m. Team Sportservice Nederland, met de methode Meer Leden in Kortere Tijd een uitkomst  voor verenigingen die een succesvolle ledenwerfactie willen opzetten.
In de sector kunst en cultuur werken steeds meer vrijwilligers. Hoe kun je deze mensen op de juiste manier binden, boeien en begeleiden?