Busvervoer door CultuurSchakel

Ook dit jaar biedt CultuurSchakel je de mogelijkheid om gebruik te maken van busvervoer naar de culturele instellingen. CultuurSchakel werkt hiervoor samen met BAB-VIOS te Wateringen. Het tarief bedraagt in schooljaar 2017-2018, dankzij de financiële bijdragen van Fonds 1818, standaard €170,- per bus. Dit is een verhoging ten opzichte van afgelopen schooljaar. BAB-VIOS rijdt met bussen voor zowel 50 als 60 personen. Als je met meerdere klassen een bezoek brengt aan een theater of filmhuis worden de bussen automatisch gecombineerd. Door de inzet van bussen voor 60 personen zijn er minder bussen nodig. Je kunt tijdens het inschrijven per activiteit aangeven of je hier gebruik van wilt maken. In verband met wettelijke veiligheidseisen moet elke leerling in de bus over een eigen zitplaats beschikken. Bij grote belangstelling voor het busvervoer kan het voorkomen dat de inschrijfmogelijkheid voor het busvervoer sluit.

Vervoer van en naar het Gemeentemuseum Den Haag en Nederlands Dans Theater wordt door de aanbieders zelf georganiseerd.

Een andere mogelijkheid is het reizen met het lokale openbaar vervoer van HTM, middels een ‘groepsreis’. Op het moment van schrijven bedraagt deze € 25,00 voor 10 leerlingen en 2 begeleiders. Meer informatie hierover vind je op de website van de HTM.