Informatie over subsidie

Sinds schooljaar 2016-2017 geeft de gemeente Den Haag een financiële impuls aan bezoek van basisscholen aan culturele instellingen d.m.v. een extra subsidieregeling. Jouw school kan maximaal €11,50 per leerling ontvangen voor de activiteiten uit Vonk 2017-2108.

Onderwijsloket gemeente Den Haag

Schooljaar 2016-2017 gold ten dele als een overgangsjaar: de subsidie voor activiteiten in de periode oktober t/m december 2016 werd uitgekeerd door CultuurSchakel. Met ingang van kalenderjaar 2017 verloopt de subsidie voor de cultuurbezoeken via het Onderwijsloket van de gemeente Den Haag, als onderdeel van de integrale plannen die de schoolbesturen bij de gemeente indienen. Via deze route kon de school vorig jaar de subsidie voor de cultuurbezoeken in 2017 aanvragen. Vanaf mei 2017 kan jouw school de subsidie voor kalenderjaar 2018 aanvragen.

Hoeveel subsidie ontvangt de school?

Sinds schooljaar 2016-2017 geeft de gemeente Den Haag een financiële impuls aan cultuurbezoeken d.m.v. een extra subsidieregeling. Als je één cultuurbezoek aanvraagt ontvang je €5,75, als je twee of meer cultuurbezoeken aanvraagt ontvang je €11,50 per leerling. Ongeacht de tarieven die je per bezoek moet betalen.

Dit is extra subsidie

Deze subsidie wordt beschikbaar gesteld door de gemeente Den Haag. Dit komt bovenop de subsidie van €11,50 per leerling die het Rijk verstrekt via de Regeling prestatiebox primair onderwijs.

Welk aanbod komt in aanmerking?

Al het aanbod dat in Vonk staat, komt in aanmerking voor de extra gemeentelijke subsidie. Op deze website vind je echter nog meer aanbod dan in Vonk.