Voorwaarden

Hieronder lees je de voorwaarden voor activiteiten uit Vonk 2017-2018.

Indien zich na 18 september 2017 onverhoopt nog wijzigingen voordoen vanuit de aanbieder of school dan proberen de school en de aanbieder gezamenlijk tot een oplossing te komen. De aanbieder brengt CultuurSchakel op de hoogte van de gemaakte wijziging. Indien nodig zal CultuurSchakel vervolgens de busvervoerder informeren. Bij wijzigingen binnen twee weken voorafgaand aan het bezoek adviseren wij de school om CultuurSchakel ook op de hoogte te stellen i.v.m. het tijdig informeren van de busvervoerder. Formeel blijft degene die de wijziging teweegbracht verantwoordelijk voor de wijziging. Zodra een wijziging is verwerkt ontvangt de school automatisch bericht met een up-to-date rooster.

Mocht de school na 18 september 2017 nog wijzigingen doorgeven en kan de aanbieder geen redelijke oplossing aandragen, dan is de aanbieder gerechtigd om de activiteit bij de school in rekening te brengen. Uiteraard is dit niet het geval als de wijziging op initiatief van de aanbieder is doorgevoerd.

Aangevraagd busvervoer kan tot uiterlijk twee dagen van tevoren kosteloos worden geannuleerd. In geval van annulering korter dan twee dagen voorafgaand aan de vervoersdatum kan het busvervoer in rekening worden gebracht bij de aanbieder, respectievelijk de school. Vervoer van en naar Gemeentemuseum Den Haag en Nederlands Dans Theater wordt georganiseerd door de aanbieders zelf (daar gelden de door deze aanbieders gestelde voorwaarden).

Naast bovengenoemde voorwaarden zijn de (bezoekers)voorwaarden van de aanbieders van toepassing. Voor meer informatie hierover kan je contact opnemen met de betreffende aanbieder.