Cantare Amare

Muziek

Scheveningen

Cantare Amare is een gemengd vierstemmig kamerkoor met en breed repertoire, niet gekenmerkt door één stijl of voorkeur. We zingen liederen van zowel vroege als latere klassieke componisten en soms ook religeuze muziek. 

Daarnaast zingen we volksuziek, Engels ballads, Franse chansons, Duitse liederen, jazz, liederen uit film of musical en andere hedendaagse werken.

Maurits Lamers is onze inspirerende en ervaren dirigent. Hij is ook pianist en begeleidt ons tijdens de koorrepetities op maandagavond van 20.00-21.30 uur in de Duinoordschool in het Statenkwartier, Den Haag.

Cantare Amare verzorgt jaarlijks zo'n 3 keer een optreden voor bewoners van een zorginstelling en 1 keer per jaar een concert voor familie, vrienden en belangstellenden. 

Wij bieden: Concert

Aanbieder

Cantare Amare
Prins Mauritslaan 8
2582 LR Den Haag

Ooievaarskorting Nee

Neem contact op met
AnYa Mineur
0646096152
anjamineur@hotmail.com