Team Subsidie

Els Hogendoorn

Medewerker Subsidie
elshogendoorn@cultuurschakel.nl
06-46 94 16 47

Katja Groenendijk

Marketing & Communicatie | vrije tijd | subsidieloket
katjagroenendijk@cultuurschakel.nl
06-46 94 16 46

Liesbeth Simons

Adviseur Cultuurbeoefening | Projectleider Geld voor je kunst!
liesbethsimons@cultuurschakel.nl
06-23 84 07 32

Sauvine Vos-van Leeuwen

Marketing & Communicatie | content | Geld voor je kunst! 
sauvinevos@cultuurschakel.nl
06-30 39 10 10