Agenda

Intervisie voor museum-, vakdocenten: prikkelvriendelijke cultuureducatie

12 december 2023

Datum: Dinsdag 12 december 2023.
Tijd: 10.00 - 12.00.
Locatie: lokaal 2.10 CultuurSchakel, Prinsegracht 27, Den Haag.
Prijs: Gratis
Doelgroep: Museum-, vakdocenten die de basis en verdiepingstraining hebben gedaan.
Onderwerp: Intervisie voor museum-, vakdocenten: prikkelvriendelijke cultuureducatie.
Verzorgd door: Annemiek Lely, Stichting Onbeperkt Genieten.

 

Let op: Deze workshop is alleen voor deelnemers die de basis en verdiepingstraining hebben gedaan.

 

Over de bijeenkomst

Deze intervisiebijeenkomst is een uitwisseling van ervaring en kennis met als doel jouw vaardigheden op het gebied van prikkelvriendelijke cultuureducatie te bevorderen.

We gaan gezamenlijk aan de slag met een (uitdagende) casus uit jouw praktijk. Volgens een intervisiemethode zullen wij in deze bijeenkomst samen ingaan op de praktijkvoorbeelden (casussen). Denk aan: wat was de situatie? Wat gebeurde er? Welk gevoel had je erbij? Hoe heb je het opgelost? Zo ja, wat heb je dan gedaan? Zo nee, wat zou je willen leren? Iedere deelnemer levert een bijdrage door zijn/haar/diens kennis te delen.

 

Voorbereiding

Wij vragen je een praktijkcasus voor te bereiden en van tevoren in te dienen. Naast het indienen van de casus op papier, vragen wij jou een korte uitleg voor te bereiden van maximaal 2 minuten waarin je de casus (het probleem) aan de andere deelnemers uitlegt.

 

Stuur jouw casus uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst, op 28 november, naar annemiek@onbeperkt-genieten.nl.

 

Over de trainer

Annemiek Lely werkt sinds de zomer 2023 bij Onbeperkt Genieten. Zij geeft daar advies en training aan culturele instellingen. Zij heeft een achtergrond als theaterwetenschapper en is sinds tien jaar werkzaam in de culturele sector. Daarnaast werkt ze voor de Hersenstichting waar ze tevens ambassadeur van is.

 

Praktische informatie

  • Alleen deelnemers aan de basis- én verdiepingstraining Prikkelvriendelijke Cultuureducatie (voor museum-, vakdocenten) kunnen deelnemen aan deze intervisiebijeenkomst. In de bijeenkomst wordt gerefereerd aan de inhoud en handvatten uit de trainingen.
  • Zorg voor het tijdig opsturen van de gevraagde voorbereiding, bij het niet of te laat insturen van de voorbereiding kun je niet deelnemen aan de bijeenkomst.
  • Het maximaal aantal deelnemers is 10 personen.
  • Meld je vóór dinsdag 21 november aan via Herma Roos .

 

De training wordt aangeboden vanuit het project Cultuureducatie met Kwaliteit.

Heb je vragen of wil je alvast meer informatie? Neem contact met ons op:

Eric Schulp, ericschulp@cultuurschakel.nl 06 4694 1662

Herma Roos, hermaroos@cultuurschakel.nl 06 4694 1025