Agenda

15 februari 2022

Verdieping Prikkelarm & Cultuureducatie

Voor vakleerkrachten en museumdocenten

23 februari 2022

Leesgroep Muziekonderwijs

Voor iedereen die muziekles geeft in het primair onderwijs

23 maart 2022

Leernetwerk Muziek

Voor vakdocenten en leerkrachten muziek in het po, van leerkracht zonder muziekopleiding t/m de professional.

30 maart 2022

Op zoek naar meer geld voor de school

Voor directieleden, interne cultuurcoördinatoren en CKV-coördinatoren uit het primair en voortgezet onderwijs

31 maart 2022

Verdieping filosoferen

Voor leerkrachten, educatoren en museumdocenten.

6 april 2022

Hee, ben je daar?

Voor directies, leerkrachten en icc'ers van scholen, COH-experts, educatiemedewerkers van culturele instellingen en kunstvakdocenten in Den Haag

30 mei 2022

Masterclass Draagvlak

Wil jij werken aan het draagvlak voor cultuuronderwijs binnen je team? Kom dan naar de Masterclass Draagvlak van Marije de Vries.