Wat wij doen voor de stad

Kunst en cultuur is van onschatbare waarde voor onze stad.
Daarom werken wij aan een goed, divers, inclusief en levendig Haags kunst- en cultuurklimaat, zowel op school als in je vrije tijd. Hiervoor ondersteunen wij scholen, culturele instellingen en culturele aanbieders met advies en subsidie. Ook vind je bij ons alles wat er op cultureel gebied in Den Haag te doen is in je vrije tijd. We laten zien welk cursusaanbod er is en verbinden vraag en aanbod.

Nieuws

Agenda

CultuurSchakel biedt een scala aan cursussen, teamtrainingen, workshops, leernetbijeenkomsten en andere bijeenkomsten aan de hand van actualiteiten en/of thema's, voor zowel scholen als culturele aanbieders.

Verdieping Prikkelarm & Cultuureducatie

Voor vakleerkrachten en museumdocenten

Leesgroep Muziekonderwijs

Voor iedereen die muziekles geeft in het primair onderwijs

Leernetwerk Muziek

Voor vakdocenten en leerkrachten muziek in het po, van leerkracht zonder muziekopleiding t/m de professional.

Onze medewerkers

CultuurSchakel brengt je verder in kunst en cultuur in Den Haag