25-05-2022

Dagbesteding Oekraïense vluchtelingen

De gemeente Den Haag zoekt dagbesteding voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Heeft jouw instelling op/rond de locatie De Schildershoek cultuur- en/of andersoortig aanbod? Laat het weten! Want kunst en cultuur kunnen de vluchtelingen troost bieden en zorgen dat ze weer een nieuwe dag doorkomen.

Diverse organisaties hebben al aangegeven ‘iets’ te willen en te kunnen bieden. Dat aanbod kwam echter te vroeg om meteen te kunnen matchen met de vraag vanuit de vluchtelingen. Er is namelijk nog maar weinig bekend over de exacte doelgroep en hun verblijfslocaties.

Naast het regelen van slaapplekken regelt de gemeente ook dagbesteding, inventaris, onderwijs, medische zorg e.d. De dagbesteding wordt zoveel mogelijk op/rond de semi-permanente opvanglocaties verzorgd. Dat betekent dat ze nu een programma aan het maken zijn voor de locatie De Schildershoek (Jacob Catsstraat 325).

  • Als jouw instelling in de gelegenheid is om op/rond de locatie De Schildershoek cultuuraanbod en/of andersoortig aanbod te bieden, dan hoort de gemeente dat graag!
  • Als jouw instelling/organisatie geen cultuuraanbod beschikbaar heeft voor de locatie De Schildershoek, maar bijvoorbeeld wél op de eigen locatie, dan horen ze dat ook graag. Zodra bekend is welke semi-permanente opvanglocaties we nog meer krijgen en wie daar gaan zitten, proberen ze het aanbod te matchen met de lokale behoeften. Zij nemen dan contact met je op.

Mail het aanbod van jouw instelling naar renske.gasper@denhaag.nl en geef zo concreet mogelijk aan: welk cultuuraanbod, voor welke leeftijdsgroepen, op welke dagen/tijdstippen, bij jouw instelling of kun je met het aanbod naar (de buurt van) een opvanglocatie toe?