Algemene voorwaarden

CultuurSchakel verleent amateurkunstenaars, aanbieders van cursussen of diensten t.b.v. amateurkunst en aanbieders van cultuuronderwijs de mogelijkheid om zich te promoten via de website. Dit kan via een profielpagina, waaraan evenementen, cursussen, locatieverhuur en cultureel onderwijsaanbod kunnen worden toegevoegd. Aanmelden op www.cultuurschakel.nl is gratis. Bij aanmelding en het aanvragen van een account ga je akkoord met de onderstaande voorwaarden:

 • Gegevens dienen volledig en naar waarheid te zijn ingevuld.
 • Gebruik zorgvuldig en correct taalgebruik.
 • Het plaatsen van discriminerende, kwetsende of seksueel getinte informatie op de site is niet toegestaan.
 • Het plaatsen van links en/of afbeeldingen met commerciële inhoud, met als doel naamsbekendheid of omzet met commerciële doeleinden te genereren, is niet toegestaan.
 • Sponsor- en/of commerciële banners anders dan die door CultuurSchakel op de website geplaatst, zijn niet toegestaan.
 • Gebruikers die op enige wijze schade aan de website toebrengen of zich niet aan de voorwaarden houden, worden direct verwijderd van de website en kunnen zich niet opnieuw aanmelden.
 • Plaats uitsluitend rechtenvrije afbeeldingen.
 • Plaats nooit privé-informatie van anderen op de website, zonder eerst met de betreffende partij(en) schriftelijk overlegd te hebben. Denk hierbij aan telefoonnummers en (e-mail)adressen.
 • Aanwijzingen van CultuurSchakel dienen altijd opgevolgd te worden. Mocht je hierin in gebreke blijven, dan volgt een waarschuwing of verwijdering van de website.
 • CultuurSchakel heeft het recht de voorwaarden eenzijdig aan te passen/aan te vullen. Indien de voorwaarden worden aangepast/aangevuld, ga je automatisch akkoord bij het aanmelden of inloggen op de website.
 • CultuurSchakel heeft het recht om publicaties van gebruikers te verwijderen/aan te passen of gebruikers te waarschuwen/bannen, wanneer deze niet aan de voorwaarden voldoen.
 • CultuurSchakel of haar gebruikers zijn niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, voortvloeiend uit nieuws- en/of agendaberichten of andere vormen van publicatie.
 • Gegevens worden gepubliceerd na goedkeuring door CultuurSchakel.

Specifiek voor een account Vrije tijd

 • Je bent gevestigd in Den Haag of biedt evenementen, cursussen of diensten aan in Den Haag t.b.v. de amateurkunst.
 • Publiceer alleen pagina’s die betrekking hebben op amateurkunst, binnen de disciplines: beeldende kunst, cultureel erfgoed, dans, interdisciplinair, literatuur, mediacultuur, muziek, theater of combinaties hiervan.

Specifiek voor een account Schooltijd

 • Je bent gevestigd in Den Haag.
 • Je bent aanbieder van cultureel onderwijsaanbod in het Primair onderwijs en/of Voortgezet onderwijs.
 • Je bent werkzaam of hebt relevante ervaring in het Primair onderwijs en/of Voortgezet onderwijs.
 • Je bent geen zzp’er.
 • Gegevens worden gepubliceerd na goedkeuring door CultuurSchakel.

Privacy Statement

CultuurSchakel respecteert de privacy van al haar relaties en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Bekijk het Privacy Statement.

Cookies

CultuurSchakel maakt voor deze website gebruik van diverse cookies voor een goede werking van de website en het testen van de gebruiksvriendelijkheid om zaken te verbeteren voor onze bezoekers. 

Bekijk onze cookieverklaring.

Disclaimer

 • De informatie op www.cultuurschakel.nl wordt regelmatig aangevuld; eventuele wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
 • Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van CultuurSchakel.
 • CultuurSchakel kan er niet voor instaan dat de informatie op www.cultuurschakel.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door de gebruiker wordt geraadpleegd.
 • CultuurSchakel sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.cultuurschakel.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.cultuurschakel.nl te kunnen raadplegen.
 • Wij hebben zoveel mogelijk geprobeerd de rechten van derden op beeldmateriaal te traceren. Ben je van mening dat het tonen van bepaalde afbeeldingen of ander materiaal via deze website inbreuk maakt op enig recht dat jou toekomt en/of heb je gegronde bezwaren tegen publicatie via deze website? Laat ons dit dan weten: info@cultuurschakel.nl.

Onjuiste informatie

CultuurSchakel is verantwoordelijk voor de inhoud van www.cultuurschakel.nl. CultuurSchakel publiceert informatie met de grootst mogelijke zorg en doet er alles aan om deze actueel en juist te houden. We zijn hiervoor ook deels afhankelijk van derden die hun eigen pagina’s beheren. Ben je op de website een document of pagina tegenkomen waarvan je denkt dat deze onjuiste of verouderde informatie bevat of ten onrechte is geplaatst? Wij stellen het zeer op prijs als je ons dat laat weten op info@cultuurschakel.nl. CultuurSchakel probeert eventuele onvolkomenheden zo spoedig mogelijk te corrigeren.

Contact

Heb je vragen? Je kan ons bereiken via:

CultuurSchakel
Prinsegracht 27
2512 EW Den Haag
info@cultuurschakel.nl

De algemene voorwaarden zijn gewijzigd op: 23 mei 2018