Privacy Statement

In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe CultuurSchakel omgaat met de persoonlijke informatie van de bezoekers van haar website www.cultuurschakel.nl.

Door gebruik te maken van deze website en/of indien je via deze website gegevens aan www.cultuurschakel.nl verstrekt, stem je in met de voorwaarden van het privacybeleid van CultuurSchakel, zoals neergelegd in dit Privacy Statement.

CultuurSchakel gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Deze worden verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt, alsmede met overige toepasselijke wet- en regelgeving. Tevens neemt CultuurSchakel passende beveiligingsmaatregelen om je gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang tot of onbevoegde wijziging, bekendmaking of vernietiging van jouw gegevens.

CultuurSchakel verzamelt en registreert gegevens van gebruikers die een profiel op onze website aanmaken, zoals onder andere voornaam, achternaam, alsmede adres van de organisatie (NAW-gegevens), emailadres en telefoonnummer. CultuurSchakel heeft niet de bedoeling bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens betreffende politieke voorkeuren, religieuze overtuigingen e.d.) te verzamelen via deze website. Indien je CultuurSchakel ongevraagd bijzondere persoonsgegevens verstrekt, dan wijzen wij je erop dat je (uitdrukkelijk) toestemt in het gebruik door ons van die gegevens. Daarnaast is dit Privacy Statement van toepassing op alle informatie die CultuurSchakel over jou verzamelt via de website www.cultuurschakel.nl. Hieronder valt ook de aanmelding voor de digitale nieuwsbrieven van CultuurSchakel via MailChimp (gegevens buiten EU, MailChimp is gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield).

Sollicitaties

Indien je via onze website solliciteert op een vacature, zullen wij de verstrekte gegevens in portefeuille houden voor een periode van 1 jaar. Daarna worden de verstrekte gegevens vernietigd.

Samenwerking met derden

CultuurSchakel werkt voor haar dienstverlening samen met derden. Zoals partijen met wie we samen evenementen of (scholings)activiteiten organiseren. Wanneer persoonsgegevens van deze derden worden verkregen, of via deze derden worden verzameld, dan neemt CultuurSchakel dezelfde zorgvuldigheid in acht als zij zelf deze gegevens heeft verkregen, of via haar eigen website verzameld.

Verder werkt CultuurSchakel voor haar dienstverlening m.b.t. het boeken en plannen van het cultuurbezoek samen met derden. Hiervoor hebben wij verwerkingsovereenkomsten met deze derden opgesteld om te zorgen dat er zorgvuldig met deze gegevens wordt omgegaan.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op de websites van derden, zoals culturele aanbieders of samenwerkingspartners. Bezoek voor het privacybeleid van deze derden de desbetreffende websites. CultuurSchakel is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die andere partijen, welke sterk kunnen afwijken van het Privacy Statement van CultuurSchakel.

Doeleinden

CultuurSchakel kan de gegevens van de gebruikers onder meer aanwenden:

 • ter uitvoering van haar dienstverlening op het gebied van het zichtbaar maken van Haags cultureel aanbod aan de stad Den Haag in de meest ruime zin (waaronder onder andere ook agenda-items en locatieverhuur);
 • voor het beheer van haar administratie;
 • voor het afhandelen van subsidieaanvragen;
 • voor het boeken en plannen van cultuurbezoeken door scholen;
 • wanneer je van onze social mediakanalen gebruik maakt, zoals Facebook, Twitter of je gegevens openbaar maakt op een van onze andere publiekelijke platforms;
 • ter verbetering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld via enquêtes);
 • ter registratie van anonieme bezoekersgegevens via Google Analytics (gegevens buiten EU, Google is gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield) van (onderdelen van) haar website(s);
 • ter uitvoering van een marktonderzoek en data analyse;
 • ter verbetering en beveiliging van haar websites.

Indien de gebruiker geen berichten meer van CultuurSchakel wil ontvangen, dan kan de gebruiker zich hiervoor afmelden. Bij een verzoek tot deelname aan een onderzoek zal CultuurSchakel informatie verstrekken over de gegevens die de gebruiker ten behoeve van dat onderzoek verschaft.

Verstrekking van gegevens

CultuurSchakel kan de persoonsgegevens van de gebruiker onder meer verstrekken aan partijen die CultuurSchakel inschakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening in de ruimste zin van het woord. Tevens kunnen wij jouw persoonsgegevens verstrekken aan derden indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Gegevens wijzigen

De gebruiker kan zijn gegevens altijd opvragen en zo nodig (laten) wijzigen of verwijderen. Dit kan op vier manieren:

 • Ten eerste kan de gebruiker zelf zijn profiel op www.cultuurschakel.nl aanpassen of verwijderen.
 • Ten tweede kan de gebruiker inloggen op www.cultuurschakel.nl om zijn gegevens voor de nieuwsbrief te wijzigen of te laten verwijderen.
 • Ten derde kan je, indien je aanbieder bent op de CultureleKaartDenHaag.nl, je gegevens wijzigen of verwijderen door een e-mail te sturen aan info@cultuurschakel.nl.
 • Ten vierde kan je, indien je een relatie met CultuurSchakel hebt, ons schriftelijk verzoeken inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens en ons te verzoeken deze (in het geval de gegevens onjuistheden bevatten) te laten wijzigen, aanvullen of verwijderen.

Om gebruik te maken van laatstgenoemd recht dien je een verzoek te sturen naar: info@cultuurschakel.nl.

Onderaan elke mailing die je van CultuurSchakel ontvangt, heb je als gebruiker ook de mogelijkheid om je af te melden van een mailinglijst. Als de gebruiker zich afmeldt van een lijst, zal hij van CultuurSchakel van die lijst geen informatie meer ontvangen.

Cookies

CultuurSchakel maakt bij de digitale service van de website www.cultuurschakel.nl gebruik van diverse cookies.

Bekijk onze cookieverklaring

Film en fotografie

Om het Haagse culturele aanbod zichtbaar te maken, zet CultuurSchakel regelmatig film en fotografie in. Wanneer er portretten worden gemaakt, wordt altijd toestemming vooraf gevraagd. Bij filmen of fotograferen in de openbare ruimte is dit niet altijd mogelijk. Wij gaan hier uiteraard wel zo zorgvuldig mogelijk mee om. Mocht je toch buiten jouw wil op een foto zijn afgebeeld, laat dit dan aan ons weten via info@cultuurschakel.nl en dan zorgen wij er - indien mogelijk - voor dat de betreffende foto wordt verwijderd.

Beveiliging

CultuurSchakel doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat de informatie van de gebruiker goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk of gebruikelijk is, krijgen toegang tot de systemen waarop de gegevens van de gebruikers zijn opgeslagen. De systemen zijn voorzien van beveiligingssystemen en toegangscodes. De persoonsgegevens die je ons verstrekt bewaren wij zolang als naar de aard van het onderliggende contact noodzakelijk is. Dit hangt af van en verschilt per doel waarvoor wij jouw persoonsgegevens nodig hebben en hetgeen hierover is vastgelegd in de wet. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.cultuurschakel.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. Deze gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

Wijzigingen

CultuurSchakel behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen op deze website en/of in dit Privacy Statement aan te brengen. Deze wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. De gebruikers worden bij deze aangemoedigd om regelmatig zelf het privacybeleid van CultuurSchakel te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Op dit Privacy Statement is het Nederlands recht van toepassing.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over dit Privacy Statement, dan kun je contact opnemen met:

CultuurSchakel
Prinsegracht 27
2501 EG Den Haag
info@cultuurschakel.nl

Dit Privacy Statement is gewijzigd op: 12 oktober 2021