08-07-2024

Nieuwe gezichten in onze RvT

Onlangs zijn er enkele wisselingen geweest in de samenstelling van onze raad van toezicht. Marthe de Vet is afgetreden als lid vanwege het bereiken van de maximale termijn. CultuurSchakel is haar dankbaar voor de waardevolle bijdragen gedurende haar termijn. Ook traden er twee nieuwe leden aan: Jane Sum en Natasha Stroeker. Hieronder stellen ze zich kort voor.

Jane Sum


“Terug in Den Haag geniet ik enorm van wat onze stad te bieden heeft op het gebied van kunst en cultuur. lk zou ook wensen dat kinderen op jonge leeftijd al toegang hebben hiertoe, wat ik zelf niet van jongs af aan heb gehad. Deze persoonlijke ervaringen en overtuigingen motiveren mij om een actieve rol te spelen in het verder versterken van het culturele klimaat in Den Haag. Ze sluiten ook nauw aan bij CultuurSchakels inzet voor het toegankelijk maken van kunst en cultuur voor elke Haagse inwoner.“

Natasha Stroeker


“Deze functie sluit goed aan bij mijn ervaring en interesse en komt op een goed moment, omdat ik mijn huidige toezichthoudende functie bij de Bibliotheek Zoetermeer na twee termijnen van 4 jaar binnenkort afrond. Stichting CultuurSchakel lijkt mij een interessante en maatschappelijk belangrijke organisatie op het gebied van kunst en cultuur in mijn woon- en werkplaats, Den Haag. Vanuit mijn maatschappelijke betrokkenheid bij en grote interesse voor thema's als cultuur, onderwijs en cultuureducatie, draag ik hier graag aan bij.”

We heten Jane en Natasha van harte welkom, en kijken uit naar hoe zij de raad zullen aanvullen vanuit hun kennis en expertise. 

Weten wie er nog meer in onze RvT zitten?

Maak kennis met de leden van de raad van toezicht.