Jane Sum

Naam: mevrouw J. Sum
Functie: lid
Benoemd: 24 juni 2024
Treedt af: Voorjaar 2028
Geboortedatum: 25 januari 1974
Functie dagelijks leven: Adviseur van de directie bij Solinatra & Executive en leadership coach

Relevante nevenfuncties

  • Lid van de ExCo en mentor bij Global Women Connect/ European Chapter