Dit doet onze Raad van Toezicht

Onze Raad van Toezicht bewaakt dat CultuurSchakel werkt aan haar doelstellingen binnen de kaders van de statuten, controleert of wij dit op een bedrijfsmatig en financieel verantwoorde manier doen en ziet erop toe dat we de juiste werkwijzen en procedures volgen bij klanten, medewerkers en anderen.

Veelzijdig team

De Raad van Toezicht van CultuurSchakel bestaat uit generalisten met specifieke kwaliteiten. Samen vormen de leden een veelzijdig team. Dat betekent dat zij gevoel hebben bij onze doelstellingen, geïnteresseerd zijn in de samenleving en in culturele diversiteit, een HBO/academisch werk- en denkniveau hebben, hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden, ervaring hebben met bestuurlijke besluitvormingsprocessen, inzicht hebben in strategische vraagstukken, kunnen werken in teamverband, een klankbord zijn voor de directeur-bestuurder en de bedrijfsvoering en prestaties van CultuurSchakel kunnen beoordelen.

Specifieke kwaliteiten

Binnen onze Raad van Toezicht hebben de verschillende leden specifieke kennis en ervaring op het gebied van cultuureducatie en cultuurbeoefening, onderwijs en culturele diversiteit, financieel-economische zaken, organisatie en bedrijfskunde, juridische zaken en voorzitterschap.

Bekend met Den Haag

Daarnaast is het belangrijk dat minimaal twee leden in Den Haag wonen of werken, er een evenwichtige balans is tussen mensen uit het bedrijfsleven en de non-profitsector, zij bekend zijn met de Haagse politiek en de maatschappelijke verhoudingen, zelf ook bestuurlijke en politieke contacten hebben en er geen belangenverstrengeling met hun dagelijkse werkzaamheden zijn.

Maak kennis met de leden van de Raad van Toezicht

Aftreedschema Raad van Toezicht

Naam Functie In functie sinds Termijn
benoeming

Treedt af op*

voorzitter

01-07-2019

4 jaar

najaar 2023

André Stroop lid 01-07-2020 4 jaar najaar 2024
Brigitte Spiegeler lid 01-07-2020 4 jaar najaar 2024
Jane Sum lid 24-06-2024 4 jaar voorjaar 2028
Natasha Stroeker lid 24-06-2024 4 jaar  voorjaar 2028

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Het aantal zittingstermijnen is maximaal 2