Natasha Stroeker

Naam: mevrouw N. Stroeker
Functie: lid
Benoemd: 24 juni 2024
Treedt af: voorjaar 2028
Geboortedatum: 24-03-1968
Functie dagelijks leven: teamleider kenniscoördinatoren Dienst Analyse en Onderzoek Tweede Kamer

Relevante nevenfuncties