Organisatie en bestuur

CultuurSchakel is in juli 2013 begonnen als onafhankelijk kenniscentrum. We zijn een stichting en ontvangen subsidie van de gemeente Den Haag, het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) en andere fondsen.

Dagelijkse leiding

De dagelijkse leiding is in handen van directeur-bestuurder Marijn Cornelis en de Raad van Toezicht.

Governance Code Cultuur

De Governance Code Cultuur biedt een normatief kader voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties. Daarmee laten de verantwoordelijke bestuurders en toezichthouders aan de buitenwereld zien wat de gangbare standaarden zijn voor goed bestuur in de cultuursector. Zowel directie als Raad van Toezicht van CultuurSchakel hanteren de principes van de Governance Code Cultuur.

Code Culturele Diversiteit

CultuurSchakel komt graag zo goed mogelijk tegemoet aan de Code Culturele Diversiteit. Zo is bij de invulling van vacatures een cultureel diverse personele samenstelling een van de doelstellingen.

Fair Practice Code

CultuurSchakel onderschrijft de Fair Practice Code. De Fair Practice Code verwijst naar de Governance Code Cultuur en Code Culturele Diversiteit en vormt daarop een aanvulling. Het doel is een gezonde sector en een toekomstbestendige arbeidsmarkt en beroepspraktijk. 

ANBI

ANBI logo
CultuurSchakel heeft de status van culturele ANBI (algemeen Nut Beogende Instelling). Bekijk hier ons standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen.

Documenten

Hieronder kun je de plannen en verslagen van de afgelopen jaren downloaden.