Hélène Oppatja

Naam: mevrouw H. Oppatja
Functie: voorzitter
Herbenoemd: najaar 2023
Treedt af: najaar 2027
Geboortedatum: 23 januari 1966
Functie dagelijks leven: directeur-bestuurder bij het CBG|Centrum voor Familiegeschiedenis

Relevante nevenfuncties

  • lid raad van toezicht Amare
  • voorzitter raad van toezicht Alphen op één lijn
  • commissaris Ferm Werk
  • bestuurslid (culturele programmering) bij Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945