24-06-2024

CultuurSchakel en Cultuurankers slaan de handen ineen

CultuurSchakel en de acht Cultuurankers gaan elkaar nog beter versterken en dat is goed nieuws voor iedereen die aan kunst en cultuur doet of wil doen in Den Haag. Hoe we dat gaan doen, legden we vrijdag 21 juni, samen met de gemeente Den Haag, vast in een intentieverklaring. We werken tenslotte allemaal aan hetzelfde doel en dat is cultuureducatie en cultuurbeoefening versterken en bevorderen. Kunst en cultuur is namelijk niet alleen leuk, het geeft betekenis aan je leven, het verwondert, verbindt, houdt je een spiegel voor, leert je jezelf en anderen beter begrijpen en het verrijkt je leven.

CultuurSchakel, de Cultuurankers en de gemeente Den Haag spraken af dat we onze strategieën en werkwijzen meer met elkaar afstemmen, om onze gezamenlijke en eigen doelen te bereiken. En door de handen ineen te slaan brengen we cultuureducatie en cultuurbeoefening nóg beter binnen handbereik van iedere Hagenaar. We werken elk vanuit een andere rol en vullen elkaar aan, waardoor we cultuureducatie en cultuurbeoefening in Den Haag kunnen versterken. Dat is onze kracht!

‘Wij werken natuurlijk al veel langer samen met de Cultuurankers en de gemeente en door nog concretere afspraken te maken kunnen we onze unieke benaderingen en aanbod beter afstemmen.’

- Marijn Cornelis (directeur CultuurSchakel)

 

Wat zijn onze rollen?

CultuurSchakel richt zich op heel Den Haag en ondersteunt en adviseert het onderwijs, aanbieders van cultuureducatie en aanbieders van cultuurbeoefening. Wij verzorgen o.a. scholing, geven financiële ondersteuning voor voorstellingen en festivals en maken aanbod zichtbaar. De Cultuurankers richten zich op het eigen stadsdeel en spelen in op de eigenheid van dat stadsdeel en de diversiteit van de bewoners en hun behoeftes. Bij de Cultuurankers kun je genieten van o.a. (jeugd)theater, dans, film, literatuur, muziek of cabaret, je talent(en) ontwikkelen en actief meedoen, -denken en –maken. En zo is cultuur in Den Haag altijd dichtbij. Dit zijn de Cultuurankers: Theater & Filmhuis Dakota, theater De Vaillant, Theater De Regentes, Laaktheater, Muzee Scheveningen, Bibliotheek Loosduinen/Nieuw Waldeck, Bibliotheek Leidschenveen/Ypenburg en Podium NOORD.  De gemeente Den Haag maakt het cultuurbeleid van de stad. Voor de komende vier jaar stelde zij het Beleidskader Kunst en Cultuur 2025-2028 op en voor de komende tien jaar de Cultuurvisie Den Haag 2033. Cultuureducatie en -participatie spelen daarin een cruciale rol in. De gemeente ondersteunt het culturele veld van Den Haag o.a. door het verstrekken van subsidies.