27-10-2021

Cultuuronderwijs binnen het NPO

Op 6 oktober organiseerde CultuurSchakel een online bijeenkomst over cultuuronderwijs binnen het NPO.
Bij deze bijeenkomst waren 14 culturele instellingen, 3 po-, 2 so- en 6 vo-scholen aanwezig.

Cultuuronderwijs inzetten binnen het NPO om bijvoorbeeld te werken aan welbevinden, taalontwikkeling en/of werkdrukverlaging zijn veelal de uitgangspunten, maar hoe werkt dat nou echt in de praktijk?

Voor de scholen bleek het waardevol om van andere scholen te horen wat zij doen binnen het NPO-programma en de gelegenheid te hebben om kort even met verschillende culturele instellingen in gesprek te kunnen. Voor de culturele instellingen was het zinvol om te horen waar de scholen staan en waar eventuele vragen m.b.t. cultureel aanbod liggen.

Enkele reacties op de bijeenkomst:

Van een so-school:
`Ik was blij met deze bijeenkomst. Ik weet zeker dat wij in contact gaan met aanbieders die er vanmiddag waren. Misschien ligt er ook nog een mogelijkheid dat er een samenwerking tussen verschillende aanbieders komt vanuit deze bijeenkomst en naar wat wij zoeken’.

Van een culturele instelling:
`Altijd goed om op deze effectieve online manier te inventariseren welke vragen/ behoeftes en mogelijkheden er zijn, en elkaar te leren kennen’.

Van een vo-school:
`Dank voor de bijeenkomst! Het was nuttig om een aantal aanbieders te spreken en ook te horen welke onderdelen van onze vraag lastig zijn voor cultuuraanbieders’.

De rol van cultuureducatie in het Nationaal Programma Onderwijs

Een handreiking en inspiratie | 12 juli 2021