11-11-2022

Stadsgesprekken Cultuur

Gemeente Den Haag organiseert op 14 en 28 november stadsgesprekken over de toekomst van kunst en cultuur in Den Haag. Deze gaan over de Cultuurvisie Den Haag 2032 en het beleidskader voor kunst en cultuur voor 2025 t/m 2028. En jij kunt hier meepraten!

Stadsgesprek 1: vitale en weerbare cultuursector

Hoe kan de culturele sector zich in een nieuwe werkelijkheid van opeenvolgende crises en grote uitdagingen staande houden en blijven ontwikkelen? De sector heeft te maken met de gevolgen van corona, personeelstekort, inflatie, stijgende energieprijzen, klimaatuitdagingen, enzovoort. Welke veranderingen en ontwikkelingen zijn er nodig voor een toekomstbestendige sector? Wat kan de sector zelf oppakken? Wat is daarvoor nodig? En hoe kan de gemeente de noodzakelijke verandering ondersteunen en stimuleren?

Datum: maandag 14 november
Locatie: PAARD, Prinsegracht 12 Den Haag
Inloop: 19.00 uur
Aanvang: 19.30 uur

Het gesprek duurt ongeveer 2 uur. Aansluitend is er een borrel.

Stadsgesprek 2: inclusieve cultuursector

Den Haag is een stad met veel verschillende inwoners. Die diversiteit, samen met het streven naar inclusie, is een belangrijk uitgangspunt voor het cultuurbeleid in Den Haag. De afgelopen jaren hebben al veel spelers in de Haagse culturele sector belangrijke stappen gezet met behulp van onder andere de ‘Code Diversiteit & Inclusie’. Maar is dit voldoende? Kan het beter? Of moet het anders? Wat verwachten we van onszelf als sector en als individuele spelers in het veld? En waar leggen we de focus? En ook hier de vraag, hoe kan de gemeente bijdragen aan een meer inclusieve cultuursector?

Datum: maandag 28 november
Locatie: Amare, Spuiplein 150 Den Haag
Inloop: 19.00 uur
Aanvang: 19.30 uur

Het gesprek duurt ongeveer 2 uur. Aansluitend is er een borrel.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor de gesprekken via gemeente Den Haag. Stuur een mail naar kunstenplan@denhaag.nl.