10-01-2022

Suggesties voor de nieuwe staatssecretaris van Cultuur

Er staan mooie dingen in het coalitieakkoord. Zo komt er structureel meer geld voor cultuur en de coalitie wil extra investeren in cultuurparticipatie en cultuureducatie. Goed nieuws dus!  

Een paar concrete suggesties wil ik, Marijn Cornelis, als directeur-bestuurder van CultuurSchakel, de nieuwe staatssecretaris Gunay Uslu graag meegeven:

  • Verleng de periode voor het programma van Cultuureducatie met Kwaliteit na 2024. Het is verleidelijk te denken dat we na 3 periodes wel ‘klaar’ zijn. Maar de realiteit is dat we afgelopen jaren juist op achterstand zijn komen te staan. Er is een dubbele crisis in het onderwijs: corona en het lerarentekort. En we weten dat deze crises nog lang niet voorbij zijn. We moeten dus alle zeilen bijzetten om cultuuronderwijs op de agenda te houden.
  • Voer een aantal wijzigingen door in het subsidieprogramma Samen cultuurmaken. Maak er een programma van zoals CmK, waarbij er gemeentelijke of provinciale regie is, en laat de verplichte samenhang met het sociaal domein los.
  • Er ligt een mooi rapport over de revitalisering van de amateurkunst, waarin goede suggesties staan voor de lange en korte termijn. Voer die uit.
  • Vergroot het aantal combinatiefunctionarissen cultuur en verplicht gemeenten die ook echt aan cultuur te besteden. Cultuur heeft ten opzichte van sport een enorme achterstand en die wordt door de scheve verhouding in aantallen fte voor sport en cultuur op dit moment alleen maar groter
  • Last but not least: maak een speciaal programma voor de stimulering en ondersteuning van instrumentaal muziekonderwijs na schooltijd. Eerder schreef ik al een hartenkreet om alles op alles te zetten om kinderen die een instrument leren bespelen maximaal te ondersteunen en aan te moedigen. Wat daarvoor nodig is, is allereerst een gedegen onderzoek wat de belemmeringen hierin zijn, en daarna ambitieuze landelijke doelstellingen met een fijnmazige regionale en gemeentelijke uitwerking.

Graag nodigt Marijn de nieuwe staatssecretaris uit om, samen met haar landelijke collega's binnen cultuureducatie en kunstbeoefening, onder het genot van een kopje koffie of thee hierover te spreken. "We doen het tenslotte allemaal vanuit onze passie om de wereld een stukje mooier te maken met kunst en cultuur!"