Monitor Amateurkunst 2021

Vers van de pers: Monitor Amateurkunst 2021, het driejaarlijks onderzoek naar kunstbeoefening in de vrije tijd, met deze keer extra nadruk op de gevolgen van de coronapandemie.

Het goede nieuws: de coronapandemie gaf een positieve impuls aan de beoefening van de meer ‘individuele’ kunstzinnige en creatieve activiteiten. Wat ons echter zorgen baart, is dat sinds corona het aantal mensen dat kunstlessen volgde, aanzienlijk is afgenomen. Ook het aandeel dat geregeld repeteert of oefent ligt lager.

Het is de missie van CultuurSchakel om zoveel mogelijk mensen in contact te brengen met kunst en cultuur in Den Haag. Wij doen dat door scholen, culturele instellingen en culturele aanbieders te ondersteunen met advies en subsidie.

En ook door alle Hagenaars, van alle gezindten en leeftijdsgroepen, te laten zien wat het beoefenen van kunst voor hen kan betekenen en waar zij daarvoor terecht kunnen. Júist in tijden van corona is het belangrijk uiting te geven aan je passie, talent en gevoel, en dat te verpakken in een creatief jasje. Of je nu wilt dansen, muziek maken, schilderen, toneelspelen of fotograferen – of subsidie zoekt om je creatieve project uit te voeren. Wij helpen je op weg. Binnenkort lanceren we in samenwerking met de gemeente Den Haag en Den Haag Marketing een campagne om hier extra aandacht aan te geven. Houd onze website in de gaten!