20-06-2022

100.000 inschrijvingen voor voorstellingen of museumbezoek!

We horen de laatste tijd dat de bezoekers de theaters en musea maar moeizaam weer kunnen vinden. Dat geldt níet voor de kinderen op school! Ondanks alle werkdruk en het lerarentekort schreven dit jaar weer praktisch álle scholen in Den Haag zich in voor voorstellingen of museumbezoek. Meer dan 100.000 inschrijvingen van 162 scholen betekent dat alle 45.000 kinderen in Den Haag één of meerdere musea of voorstellingen per jaar bezoeken. 

Maar waar we stiekem nog het meest blij mee zijn: dit jaar schreven ook álle scholen voor speciaal onderwijs zich in. Daar doen we dan ook extra ons best voor. Even een kleine toelichting hoe we dat doen:

  • Eén van onze cultuurcoaches heeft het speciaal onderwijs als focus;
  • We bieden scholing, training en netwerkbijeenkomsten voor alle educatoren, museumdocenten en vakdocenten van Haagse aanbieders;
  • In onze brochure plaatsen we pictogrammen over de toegankelijkheid van het aanbod (bijvoorbeeld prikkelarm/rijk);
  • We hebben een checklist ontwikkeld voor culturele aanbieders als leidraad voor een gesprek met een school;
  • In ons planningssysteem kunnen scholen specifieke bijzonderheden over hun leerlingen vermelden;
  • We stimuleren de speciaal onderwijsscholen om Interne Cultuur Coördinatoren op te leiden en een cultuurplan te maken;
  • En last but not least: de gemeente Den Haag geeft subsidie voor álle scholen in Den Haag om deze activiteiten te ondernemen, (óók voor busvervoer).

Wil je meer weten over onze inspanningen voor het speciaal onderwijs? Neem contact op met onze specialist cultuurcoach Eric Schulp.

Marijn Cornelis, directeur-bestuurder CultuurSchakel