Impuls Jongerencultuur

Jongeren hebben als gevolg van corona minder aan culturele activiteiten kunnen deelnemen terwijl dit juist positief bijdraagt aan hun welzijn. Daarom heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap middelen beschikbaar gesteld om de cultuurdeelname van jongeren (extra) te stimuleren. 

Heb je een culturele activiteit voor/door jongeren die in 2023 uitgevoerd wordt, een plan dat op de plank ligt om uitgevoerd te worden of een idee dat de cultuurdeelname van jongeren (extra) kan ondersteunen, lees dan verder. 

 Waar kan de Impuls Jongerencultuur voor worden ingezet? 

Het gaat om extra ondersteuning aan lokale culturele initiatieven voor en/of door jongeren. Je kunt denken aan culturele activiteiten of projecten waar jongeren actief aan deelnemen, repetitieruimtes, broedplaatsen, creatieve hubs en andere plekken waar jongeren zich organiseren om (nieuwe) vormen van cultuur te maken. Alle disciplines kunnen er voor in aanmerking komen. 

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen? 

  • De middelen zijn bedoeld voor jongeren van 14 tot en met 27 jaar.
  • De middelen zijn beschikbaar voor een kalenderjaar en ze zijn bedoeld voor activiteiten die in dat jaar worden uitgevoerd.
  • De impuls Jongerencultuur is voor culturele activiteiten voor en/of door jongeren. Het is niet bedoeld voor activiteiten om bij jongeren ideeën op te halen voor deze extra ondersteuning.

Gemeente Den Haag zal voor 2023 een specifieke subsidieregeling opstellen. 

 Wat vragen we? 

1.         Heb je een culturele activiteit die of een project dat tot en met maart 2023 wordt uitgevoerd? Stuur dan dit project met projectplan en begroting zo snel mogelijk en uiterlijk op 31 januari 2023 naar  Infocultuur@denhaag.nl o.v.v. Impuls Jongerencultuur 2023. 

2.         Heb je een culturele activiteit die of een project dat na maart 2023 wordt uitgevoerd, hou dan de berichten over Impuls Jongerencultuur in de gaten wanneer en hoe je een aanvraag kunt indienen. 

Heb je vragen? Dan kun je  contact opnemen met één van de volgende personen: