16-08-2022

Extra geld voor culturele activiteiten voorschoolse educatie in de kinderopvang

De gemeente Den Haag stelt extra geld beschikbaar voor kunst en cultuur aan peuters via voorschoolse educatie (VE) in de kinderopvang. Peuters zijn nog onbevangen en leren spelenderwijs en op creatieve wijze hun eigen wereld vormgeven. Kunst inspireert, laat zien wat er mogelijk is en versterkt het zelfvertrouwen van peuters. Deze subsidie maakt het mogelijk hiermee aan de slag te gaan.

Wie kan er aanvragen?

De subsidie is bestemd voor Haagse kinderopvangorganisaties met een VE-locatie. De overkoepelende organisatie vraagt de subsidie aan en kan voor meerdere locaties tegelijk aanvragen. Per groep (tot 16 peuters) kan maximaal € 300,- per kalenderjaar aangevraagd worden.

Waarvoor kun je aanvragen?

Subsidieaanvragen kunnen alleen gedaan worden voor culturele activiteiten die opgenomen zijn in het aanbod VE op de website van CultuurSchakel.

Een greep uit het aanbod van culturele instellingen:

  • Kunstenaar op de groep
  • Voorstelling theater, dans etc.
  • Een kunstwerk maken met de hele groep
  • Leerboxen met daarin materialen, verhalen en een leskaart 

Voorafgaand aan de aanvraag is er een afstemmingsgesprek met onze cultuurcoach VE waarin aansluiten bij visie, inspiratie en advies aan bod komen.