17-05-2023

Hoera, 10 jaar CultuurSchakel

Op 17 mei bestaat CultuurSchakel 10 jaar! Tijd voor wat vragen aan onze directeur-bestuurder, Marijn Cornelis.

marijn cornelis

Wat motiveert jou om elke dag voor CultuurSchakel aan de slag te gaan?

Zo’n negen jaar geleden stapte ik de Koninklijke Schouwburg binnen. Het geroezemoes van kinderen kwam mij tegemoet. De opwinding van vóór een schoolvoorstelling: waar moet ik zitten, wat gaat er gebeuren? Ik keek om mij heen; dít is de generatie van de toekomst. Hier moet de vonk overspringen, de vonk van kunst en cultuur. Want juist voor kinderen is het ontwikkelen van creativiteit en het ervaren van nieuwe perspectieven zo belangrijk. Op dat moment nam ik mij voor om de gezichten en de gespannen verwachting van deze kinderen voor ogen te houden bij alles wat CultuurSchakel zou gaan doen voor cultuuronderwijs.

De opwinding van kinderen die een schoolvoorstelling bezoeken, is één op één te vergelijken met de opwinding van het amateurkoor voordat de eerste klanken galmen, de theatergroep die de eerste scène speelt, of de spoken word artiest die het podium beklimt. Daarom is het ook zo mooi dat CultuurSchakel zowel cultuuronderwijs onder schooltijd als cultuurbeoefening in de vrije tijd ondersteunt. Ik bespeel zelf al heel mijn hele leven een instrument, en ik weet uit ervaring hoe belangrijk het is dat kinderen én volwassenen cultuur beoefenen. Dit is niet alleen belangrijk voor ieders persoonlijke ontwikkeling, maar ook omdat het bijdraagt aan de verbondenheid die inwoners voelen met andere inwoners en hun stad. Ik ben daarom ook zeer gemotiveerd om mij hard te blijven maken voor dit veld, en cultuurbeoefening te ondersteunen en toegankelijk te maken voor iedereen.

Waar word je blij en trots van in je werk?

Het culturele potentieel van Den Haag is enorm. Wie de aanvragen voor subsidies voor podiumpresentaties leest, ziet een duizelingwekkend aantal voorstellingen, met duizenden Hagenaren die enthousiast in hun vrije tijd cultuur willen maken. Supertrots ben ik op onze laagdrempelige regeling Geld voor je kunst!, waarmee we talloze informele groepen bereiken. Hiervoor zijn geen ingewikkelde projectplannen nodig, een enthousiaste pitch is voldoende en binnen een week besluit de jury over de subsidie.

Daarnaast word ik blij van de resultaten van onze adviseurs Cultuurbeoefening. Zij kennen het Haagse veld van aanbieders van lessen en cursussen, verenigingen en stichtingen én informele groepen als geen ander. Hun netwerk is enorm en zij hebben heel veel kennis in huis! De verbinding tussen cultuuronderwijs onder schooltijd en naschooltijd wordt ook steeds belangrijker. Met ons programma BinnenBuiten werken we daarom in wijken waar cultuurbeoefening minder vanzelfsprekend is en zorgen we ervoor dat het aanbod goed aansluit bij de kinderen die daar wonen.

Als ik érgens trots op ben, dan is het dat we zo goed als alle kinderen via de Haagse scholen zo’n twee keer per jaar laten genieten van een museumbezoek of een voorstelling. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf! We verzamelen aanbod van culturele instellingen, maken verleidelijke brochures, helpen leerkrachten kiezen en plannen en regelen busvervoer. En wat een geluk hebben we met al die geweldige culturele instellingen in Den Haag, met dat fantastische aanbod. En niet te vergeten met de subsidie van de gemeente Den Haag voor deze schoolbezoeken en busvervoer.

De afgelopen 10 jaar werkten we ook samen met de culturele instellingen en de scholen aan aanbod dat beter afgestemd is op speciaal onderwijs en inclusiever is. We brengen culturele instellingen en scholen samen, zodat er in dialoog prachtige dingen kunnen ontstaan, die echt aansluiten bij wat de school en de kinderen nodig hebben. Dankzij subsidie van onder andere het Fonds voor Cultuurparticipatie en de gemeente Den Haag kunnen we langdurige relaties aangaan en nieuwe mogelijkheden onderzoeken. We zijn ontzettend blij met onze samenwerkingspartners, onze schakelpositie in de stad, waarin onze cultuurcoaches de onvermoeibare schakelaars zijn.

Waar moeten we nog aan werken of waar maak je je zorgen over?

Naast het organiseren van schoolbezoeken werken we achter de schermen aan een stevig beleid voor cultuureducatie op de scholen zelf. Dit doen we via opleidingen voor Interne Cultuurcoördinatoren en trainingen voor teams of leerkrachten. En door steeds opnieuw uit te leggen wat de waarde is van kunst en cultuur voor de school en de leerling. Die inzet is niet meteen zichtbaar, maar enorm waardevol. We zien door het lerarentekort en het hoge verloop op de scholen, dat onze inspanningen soms een kort effect hebben. Het gevaar is dat als we niet steeds aan de bel trekken, cultuuronderwijs te vaak van de agenda van de scholen verdwijnt.

Ook wat betreft cultuurbeoefening zijn er zorgen. We zijn superblij met al onze partners in de stad. Er zijn honderden verenigingen en stichtingen, maar ook honderden aanbieders van lessen en cursussen. Deze mensen zorgen vaak op vrijwillige basis voor de humuslaag van cultuur in de stad of geven met veel liefde les. We weten echter dat alle zzp’ers in de culturele sector vaak werken tegen een (te) laag tarief, alleen omdat ze hun lessen of diensten voor iedereen toegankelijk willen houden. Daarnaast zien we de laatste jaren een forse daling in ledenaantallen bij verenigingen, mede door corona. Dit veld is dus erg kwetsbaar, en dat is de laatste jaren eigenlijk alleen maar zorgelijker geworden.

Waar wil je de komende 10 jaar aan werken?

Ons werk in het basisonderwijs vergt nog veel aandacht. Daarnaast breiden we ons werkveld nu uit naar voorschoolse opvang, voortgezet onderwijs en het mbo. We gaan ons nog meer inzetten voor kansengelijkheid op het gebied van kunst en cultuur. Cultuuronderwijs op álle scholen van alle niveaus, en toegankelijkheid van cultuurbeoefening in de vrije tijd staat bij ons hoog op de agenda. Daarbij is het belangrijk dat we aansluiten bij de diversiteit van de inwoners van de stad. Den Haag is een schatkist aan mogelijkheden op het gebied van cultuur. Wij werken eraan om al die mogelijkheden te laten bloeien en groeien en iedereen een stapje verder te brengen in kunst en cultuur.

Biografie

Marijn Cornelis is sinds mei 2014 directeur-bestuurder van CultuurSchakel. Ze studeerde aan het conservatorium in Rotterdam (piano) en deed de masterstudie Cultuureducatie aan de Universiteit Utrecht. Het is haar missie om ervoor te zorgen dat iedereen in aanraking komt met taal, kunst en cultuur.