22-11-2019

Hoe divers en inclusief is jouw organisatie?

Op 1 november werd de nieuwe code Diversiteit & Inclusie gepresenteerd. Het doel van deze gedragscode is dat de culturele en creatieve sector de brede diversiteit van de Nederlandse samenleving representeert.

De sector is van iedereen

Het zou mooi zijn als de sector gelijkwaardig toegankelijk is voor iedereen: als maker, producent, werkende en publiek. Ieder persoon draagt hier op eigen wijze aan bij. Je wilt dan ook dat iedereen zich gewaardeerd voelt om wie hij of zij is, gerespecteerd, gehoord en thuis voelt. Je kunt inspelen op de diverse samenleving en je hiertoe verhouden door je werk, producten en diensten en organisatie voor iedereen toegankelijk te maken, want dankzij een diverse en inclusieve sector komen unieke ervaringen en onbekende perspectieven naar voren.

Voor wie is de code?

De code is er voor iedereen die werkt in de culturele en creatieve sector, voor alle aan de sector gerelateerde organisaties, voor iedereen die de sector ondersteunt en alle afnemers van kunst, cultuur, creatieve producten en diensten. De code is van toepassing op gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde organisaties.

Hoe werkt de code?

De code bestaat uit vijf principes voor het adequaat vormgeven en bevorderen van diversiteit en inclusie in jouw organisatie en in jouw werk:

  1. Je weet waar je staat ten aanzien van diversiteit en inclusie.
  2. Je integreert diversiteit en inclusie in je visie.
  3. Je creëert draagvlak binnen je organisatie voor het naleven van de code.
  4. Je stelt een plan van aanpak op, gericht op continue verbetering.
  5. Je monitort en evalueert naleving van de code en je legt er verantwoording over af.

Lees de code Diversiteit & Inclusie voor meer informatie

Doe de scan

Met de scan D&I toets je als culturele en creatieve instelling periodiek hoe divers en inclusief je organisatie is. Je kunt deze scan gebruiken als nulmeting of tussenmeting in je Plan-do-check-act cyclus voor je beleid, activiteiten en resultaten. Door deze vragen in te vullen krijg je inzicht in verbeterpunten en concrete suggesties over hoe je die verbeterslag kunt maken.

Blijf op de hoogte en laat je inspireren door de code Diversiteit & Inclusiviteit.