Dalmar

Dans, Muziek, Theater

Escamp

De doelstelling van Dalmar ligt primair bij het empoweren van vluchtelingen tot verantwoordelijke burgers die zowel in Nederland als op mondiaal niveau een waardevolle bijdrage kunnen leveren. Initiatieven van Dalmar zijn gericht op het ‘klaarstomen’ van vluchtelingen voor de Nederlandse maatschappij, maar ook op het begeleiden van vluchtelingen die terug moeten en/of willen naar land van herkomst. Daarnaast houdt Dalmar zich bezig met het voorlichten van Nederlandse instanties over de specifieke problemen die spelen bij de doelgroep en over de effectieve wijze van benadering. Projecten gericht op empowerment van vluchtelingen en vrouwen. Ook voorlichting aan de doelgroep, en begeleiding bij terugkeer. In eerste instantie richtte Dalmar zich op Somaliërs in Nederland, de bredere diaspora en in Somalië zelf. Gaandeweg is Dalmar uitgegroeid tot een organisatie die een bredere doelgroep bedient dan alleen de Somalische gemeenschap. Door samenwerking met andere organisaties, bijvoorbeeld via Radio Dalmar met andere migrantenomroeporganisaties in Edusom; op het gebied van VGV met Afrikaanse organisaties; in VON met andere vluchtelingenorganisatie, heeft ze een enorm netwerk weten op te bouwen en een uitgebreide expertise op een breed terrein van vluchtelingenthematiek in Nederland. Dalmar is nog steeds expert op het gebied van de Somalische gemeenschap in Nederland, de bredere diaspora en Somalië, maar kan door het inzetten van haar netwerk een veel bredere doelgroep van vluchtelingen en migranten bedienen.

Stichting Dalmar is een landelijk opererende organisatie die zich richt op media, capaciteitsbuilding en samenlevingsopbouw. Daarnaast geven wij professionele ondersteuning en training aan Somalische zelforganisaties, media en jongerenorganisaties in Nederland en in Europa. Hierbij moet worden gedacht aan relatievorming / netwerkopbouw, omgang en samenwerking met lokale overheden, welzijnsinstellingen, scholen en buurthuizen, etc. Verder bieden wij trainingen en begeleiding aan allerlei, overwegend Afrikaanse zelforganisaties en geven wij advies aan (welzijn/gezondheid)instellingen en overheden. De organisatie komt voort uit Radio Dalmar, opgericht in 1993. Radio Dalmar verzorgt radio programma’s voor de steden Den Haag, Amsterdam en Rotterdam – waar veel Somaliërs woonachtig zijn. Buiten deze twee stedelijke gebieden is radio Dalmar ook via het internet te beluisteren. Dankzij deze jarenlange ervaring in het uitvoeren van projecten, heeft Dalmar zich ontwikkeld tot een kenniscentrum en netwerk voor zowel diaspora organisaties als voor organisaties in Somalië. Het bundelen van krachten is daarbij een belangrijke uitgangspunt. Op basis van een principiële neutraliteit en transparante werkwijze, weet Dalmar uitersten met elkaar te verbinden.

Aanbieder

Dalmar
Guntersteinweg 377
2531 KA Den Haag

Ooievaarskorting Nee

Neem contact op met
Ahmed Abdulwahba
06 41 82 46 02
info@dalmar.org
www.dalmar.org