Theatron mindNmotion

Interdisciplinair, Theater

Centrum, Escamp, Haagse Hout, Laak

Positionering en co-creatie door transdisciplinaire aanpakken

Schooltijd

Door middel van semi-geïmproviseerde fysieke interventies ervaart het individu binnen een groep de kracht van de fysieke waarneming, onderscheid maken tussen groepsdynamiek en groepsidentiteit, hoe tot gedeelde visie te komen, autonoom binnen heldere kaders te functioneren. Wat gaan we maken? Waar moet het over gaan? Welke beeldvorming kiezen we? Welke expertisen bezit de groep en welke betrekken we? Waarnaartoe?

Vrije tijd

Door ''identiteit'' aan de hand van ''verhalen'' zichtbaar en bespreekbaar te maken ontstaan er actuele, duurzame maakprocessen. De community Art principes en het vermogen om productief te reflecteren vanuit basis fysiek spel training zorgen voor actieve betrokkenheid en bieden ruimte tot verdieping in beeldvorming, fysieke interactie en de kracht van leren incasseren.

Aanbieder

Theatron mindNmotion
Hongarenburg 505
2591VT Den Haag

Ooievaarskorting Nee

Neem contact op met
Drosoula Tsangaratou
0633823581
petaloulouda@yahoo.com
www.mindNmotion.nl